Onderbouwing als fundament
voor betere besluitvorming

De Onderbouwing Logo 10

Beter onderbouwd beleid

De Onderbouwing is een platform dat wil bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en sociale problemen door middel van het verbeteren van de onderbouwing van beleid. In het bijzonder wil De Onderbouwing publieke instellingen helpen om bij de ontwikkeling van beleid meer aandacht te besteden aan de lange termijn, de ‘buitenwereld’, de samenhang met ander beleid en het benutten van bestaande wetenschappelijke kennis.

De overheid kan pas goed kiezen als de onderbouwing helder is

Regelmatig neemt de politiek besluiten waarbij de onderbouwing ontbreekt. Dat is niks nieuws, maar gebeurt helaas wel steeds vaker. Door de toenemende politieke hectiek blijft er steeds minder tijd over om het probleem goed te doorgronden, de alternatieven op een rijtje te zetten en een onderbouwde keuze te maken. Veel oplossingen moeten ad hoc bedacht worden, dit is zonde. Door beleidskeuzes helder te onderbouwen kan de overheid betere keuzes maken én deze beter uitleggen.
choice

Herken je de moeite om los te komen van de waan van de dag en complexe vraagstukken echt een stap verder te helpen? Meld je aan!