Beter onderbouwd beleid

De Onderbouwing draagt op drie manieren
bij aan de onderbouwing van beleid

Onderzoeken
Onderzoeken

De Onderbouwing kan inhoudelijk bijdragen aan de analyse en onderbouwing van beleid door vragenstukken te onderzoeken.

Gantt_Chart
Organiseren
De Onderbouwing kan beleidsmakers ondersteunen door het proces om beleid te onderbouwen te organiseren of faciliteren.
Opleiden
Opleiden

De Onderbouwing kan organisaties helpen bij het opbouwen of versterken van de capaciteit om tot beter onderbouwd beleid te komen.